Ben op blz. 50 beland. 1e reactie: Aardig, wrang humoristische toonzetting, moet wel op gang komen. Veel bekends aan mijmeringen. Karakters en “belevenissen” te kort door de bocht. Mag wat langer maar dus ook dieper. Wellicht teveel drang om per pagina snedig te ‘scoren‘ en er ‘vaart‘ in te houden en personages dus oppervlakkig te portretteren, maar wellicht verderop wat meer uitgesponnen.
Qua compositie wellicht meer intrigerend om te beginnen met de bioscoop-scene en dan terug te blikken op hoe Freek vertrok. Als lezer zou ik me dan afvragen, hoezo in bioscoop te Bamako?
Voor finale mening wil ik het eerst geheel gelezen hebben. Vooralsnog van genoten.

Rinaldo


L'essor en Ligne Un miracle eternel pour l’industrie touristique de Mali.

L’essor